In het engels wordt een TEAM wel eens omschreven als “Together Everybody Achieves More”. Onderlinge communicatie, taakverdeling, gedeelde verantwoordelijkheid, kennisdeling en samenwerking zijn hierbij veelgebezigde sleutelbegrippen. De Zandacademie heeft door haar jarenlange ervaring speciale programma’s ontwikkeld waarbij aan deze begrippen inhoud wordt gegeven. Dit stelt een Team in staat zich hogere Targets te stellen en wel op een wijze die bij alle teamleden beklijft!

Inhoud programma

De inhoud van het programma wordt op maat samengesteld. Voorafgaande aan de sessie wordt een intake gesprek gevoerd met de opdrachtgever over de doelstelling van de sessie. Aan de hand van de uitkomst wordt bekeken welke accenten er gelegd worden binnen het programma en of voor de begeleiding van het programma een professionele trainer wenselijk is. De Zandacademie werkt in dat geval samen met ervaren trainers, die samen met de Zandacademie de vertaalslag maken naar een programma Zandsculpturen Bouwen®.

Ook wordt regelmatig een programma Zandsculpturen Bouwen® ingepast in een al bestaand trainingstraject. In dat geval kan de betreffende trainer in overleg met de Zandacademie en de opdrachtgever een programma inpassen als onderdeel van het totale traject. Een creatieve, praktische verdieping van het trainingstraject, waarbij de deelnemers zich zullen spiegelen aan de theorie.

De duur en samenstelling van een programma wordt bepaald door de Target die u aan uw Team stelt. Wilt u meer weten over deze unieke aanpak, dan is Marcel Elsjan of Wipper, directeur van de Zandacademie, te allen tijde bereid tot een oriënterend gesprek.